دسته بندی : پیش تنیدگی

تشریح روش ساخت یک پل پیش تنیده در سطح شهر تهران

زیر ساخت ها

مدیریت زیرساخت ها از اساسی ترین مباحث عمرانی یک کشور به حساب می آید اجرای زیرساخت های با مشخصات فنی استاندارد یکی از ضروری ترین نیازهای یک کشور است که عده وجود آن ممکن است در زمان های بحرانی آسیب های جبران ناپذیری را بر پیکره امنیتی کشور وارد نماید

پل به عنوان یکی از زیر ساختهای حیاتی کشور نیازمند توجه ویژه ای در این زمینه میباشد و روش اجرا و کیفیت آن با توجه به شیوه های طراحی از اهمیت خاصی برخوردار میباشد.

پروژه پل های سه راه آزمایش از حیث اهمیت یکی از مهمترین پروژه های حال حاضر شهر تهران میباشد. که با افتتاح این پروژه. مسیر ارتباطی شرق تهران شرایط خاص و ویژه ای پیدا کرده است و بار ترافیکی موجود در این محور به طور چشمگیری کاهش یافته است.

 

این پروژه شامل 14 کیلومتر بزرگراه، پل شیبراهه (رمپ)، گردراهه (لوپ) و کانال به شرح زیر است:

6 دستگاه پل (دو دستگاه به روش کابلی (پیش تنیده، پس کشیده)، سه دستگاه بصورت دو عرشه مجزا و یک دستگاه به صورت تک عرشه ای)

3 بزرگراه بطول 4 کیلومتر (شهید یاسینی بطول 2.2 کیلومتر، شهید زین الدین بطول 0.6 کیلومتر و دماوند بطول 1.2 کیلومتر)

4 گردراهه (لوپ) بطول 1.3 کیلومتر، 13 شیبراهه (رمپ) بطول تقریبی 7.1 کیلومتر و کانال اصلی و شریانی بطول 2.2 کیلومتر

 

در این مجال بر آنیم تا نحوه اجرای یکی از پل های این مجموعه را به شرح و تفصيل به حضورتان عرضه نماییم

عملیات اجرای پل به سه قسمت اصلی تقسیم شده و سپس به نحوه اجرای هر قسمت می پردازیم.

8-1)پی کنی و اجرای فونداسیون

8-2) اجرای پایه های کناری و میانی

8-3) اجرای تابليه (عرشه) پل

8-1)پی کنی و اجرای فونداسیون ها

اولین قدم در اجرا، پیاده سازی مختصات نقشه ها بر روی زمین است که توسط اکیپ نقشه برداری انجام می پذیرد.

سپس با توجه به کدهای ارتفاعی و نقشه های اجرایی، محدوده های پی کنی مشخص شده و عملیات پی کنی آغاز می شود و تا رسیدن به کد ارتفاعی مورد نظر ادامه می یابد

نکات قابل ملاحظه در انجام عملیات پی کنی:

1- اجرای شیب مناسب ترانشه برای جلوگیری از ریزش دیوارها

2- عملیات رگلاژ سطوح بلافاصله پس از اتمام خاکبرداری

3- سونداژ محدوده هایی که لوله های تاسیسات از آن محل عبور کرده اند

4- سرکوبی و حایل بندی اطراف گودبرداری برای جلوگیری از نفوذ آب

5- انجام عملیات ایمنی و حفاظتی در اطراف گود برای جلوگیری از سقوط عوامل اجرایی و مصالح

به دنبال عملیات فوق، کف پی را برای اجرای بتن مگر (تنظیف) آماده می نماییم. بدین منظور اکیپ نقشه برداری با حضور در محل، نقاط گوشه و ارتفاعی را مشخص کرده و پس از آن، قالب بندی برای بتن مگر آغاز می شود و به مجرد اتمام قالب بندی بتن ریزی انجام می گردد. پس از طی زمان استاندارد سخت شوندگی بتن. با توجه به نقشه های اجرایی و خصوصیات فنی مندرج در آن آرماتوربندی فونداسیون آغاز می گردد. لازم به ذکر است که به منظور تسریع در زمان بستن آرماتورها، قطعات آن براساس لیستوفر استخراج شده از نقشه ها، از قبل برش خورده و برای مصرف آماده میشود.

پس از تکمیل آرماتور بندی فونداسیون و جایگذاری آرماتورهای ریشه ستون، آن را قالب بندی کرده و برای یتن ریزی اماده می نماییم.

نکات قابل ملاحمله در عملیات اجرای فونداسیون:

1-توجه در اندازه گیری و اجرای طول مهاری آرماتورها

2-اجرای خم میلگردها طبق موارد آیین نامه ای

3-قطع و برش میلگرد ها به صورت سرد

4-اندازه گیری و اجرای دقیق فاصله بین آرماتورها و استفاده از فاصله دهنده ها (SPACER) برای آرمااتورهای تحتانی و فوقانی

5-دقت در جایگذاری آرماتورهای ریشه ستون ها با توجه به فواصل مندرج در نقشه های اجرایی

6-اجرای پشت بند مناسب به منظور جلوگیری از تغییر مکان قالب بر اثر نیروی وارد از بتن

۲۸) اجرای پایه های میانی و کناری

پش از اجرای بتن فونداسیون و انجام اعمال محافظتی از آن، نوبت به اجرای پایه ها می گردد با توجه به جایگذاری ارماتورهای ریشه و رعایت طول مهاری آنها، آرماتوربندی پایه ها آغاز می گردد.

مسئله حایز اهمیت در اجرای پایه ها جلوگیری از خروج از محوری آنها می باشد که این مسئله باید توسط اکیپ نقشه برداری کنترل گردد. پس از اجرای صحیح آرماتورهای طولی و عرضی، قالب گذاری انجام شده و بتن ریزی آغاز می گردد.

فرآیندهای فوق با توجه به ارتفاع قالب، برای پایه هایی که از ۴ متر بیشتر است در دو یا سه مرحله صورت می پذیرد.

نکات قابل ملاحظه در عملیات اجرایی پایه ها:

1-رعایت طول مهاری در آمار تور ريشه پایه ها

2- شاقولی بودن قالب ها و کنترل رواداری های مجاز

۳- انجام ویبره در تمام عمق بتن ریزی با توجه به تراکم آرماتورهای عرضی

4- رعایت نکات ایمنی و حفاظتی برای قالب بندی پایه ها در ارتفاع

5- اجرای آرماتور ریشه در مرحله آخر بتن ریزی برای اجرای دیافراگم های تابليه

۶ -قالب بندی جاجکی ها بر روی پایه های کناری با توجه به نقشه های اجرایی

۷- کنترل منظم تر از ارتفاعی پایه ها برای جلوگیری از خطاهای احتمالی

8- عمل آوری بتن با توجه به مندرجات در آیین نامه

8-3) اجرای تابليه (عرشه) پل

پس از اجرای پایه های میانی و کناری تا تراز ارتفاعی ذکر شده در نقشه های اجرایی نوبت به اجرای تابلیه پل میرسد بدین منظور قبل از اجرای تابليه بایستی قابل سطح تابليه را آماده کرده و سپس مراحل بعد را اجرا نماییم.

برای قالب بندی دو روش متداول وجود دارد.

روش اول: نصب اسکافوباد در زیر تابليه و قالب گذاری روی آن

روش دوم: قالب بندی به وسیله خاکریزی تا زیر سطح تابليه با توجه به سطح مقطع تابليه

با ارزیابی موقعیت پل مورد نظر و براورد اقتصادی دو روش فوق، روش دوم را انتخاب می نماییم.بدین منظور عملیات خاکریزی و تراکم آن را تا زیر سطح تابلیه رسانیده و سپس بتن مگر را روی سطح متراکم شده خاک اجرا می نماییم. پس از عملیات فوق به منظور صیقلی کردن سطح زیر تابليه کف تابليه را به وسیله کارتن پلاست به طور منظم و کامل پوشش می دهیم و به طور همزمان به نصب نئوپرن ها (نشیمن گاه های تابليه بر روی کوله) می پردازیم.

پس از انجام کارهای فوق آرماتوربندی تابليه آغاز می شود. پس از آرماتوربندی قسمت تحتانی. دیافراگم ها و تیرهای تبلیه، نصب قالبهای مجوف (VOID) را شروع می نماییم، پس از نصب (VOID)ها و کارگذاری لوله های زهکشی شروع به آرماتوربندی قسمت های باقیمانده می نماییم.

پس از اتمام آرماتوربندی تایلیه، مقدمات بتن ریزی را فراهم می نماییم .

نکات قابل ملاحظه در اجرای تابليه

1- اجرای طول مهاری در آرماتورها

۲- اجرای خم آرماتورها طبق موارد آیین نامه ای

۳- استفاده از روان کننده در بتن به منظور افزایش کارایی بتن و افزایش مقاومت آن

۴- انجام عملیات قطع و برش به صورت سرد

5- کارگذاری و نصب میلگردهای مهاری برای جلوگیری از تغییر مکان VOID ها

۶- استفاده از فاصله دهنده ها (SPACER) در قسمتهای تحتانی و فوقانی آرماتور بندی

۷- کنترل تراز ارتفاعی تابليه در زمان بتن ریزی و بعد از آن

۸- آبدهی و عمل آوری بتن پس از بتن ریزی

 

پیش تنیدگی امتیاز: از 8 امتیاز دهنده