در حال بارگذاری

پروژه ها

طراحی سازه و اجرای سازه بتنی پروژه اشرفی اصفهانی...
طراحی و اجرای طرح مقاومسازی لرزه ای و ثقلی پروژه نیاوران...
طراحی سازه و سقف پیش تنیده و اجرای سازه بتنی و سقف پیش تنیده پروژه گلستان2...
طراحی سازه و سقف پیش تنیده پروژه دزفول...
طراحی سقف و سازه بتنی پروژه پیش تنیده گلستان12...
طراحی دیتا سنتر مخابراتی همراه اول با استفاده از سامانه لرزه ای جداسازی برای بالابردن سطح ...
استفاده از روش مهار متقابل برای پایدارسازی جداره گود یکی از روش های مفید و کارا و در عین ح...
ارایه گزارش توجیهی و طراحی و اجرای مقاوم سازی بخش هایی از بیمارستان بقیه الله تهران...
استفاده از تکنیک دال بتنی مجوف - وافل- برای پوشش دهانه های بلند در سازه های ساختمانی با کا...
پروژه طرح و اجرای پل کابلی شیخ بهایی...
پروژه طرح و اجرای سازه بتنی پیش تنیده تجاری مسکونی سهروردی...
به روزترین و فنی ترین تکنیک ساخت سازه های نوین استفاده از روش پیش تنیدگی در سقف سازه های س...
1 2 3