در حال بارگذاری
طرح و اجرای سازه نگهبان و سازه موتورخانه پروژه اقدسیه
دسته بندی : پروژه ها

طرح و اجرای سازه نگهبان و سازه موتورخانه پروژه اقدسیه

استفاده از روش مهار متقابل خرپایی جهت کنترل تغییر شکل های سازه پیرامونی سازه اصلی به منظور عدم ایجاد هرگونه تغییر شکل در سازه پروژه همسایه با دقت بسیار زیاد انجام و و در حین اجرا سازه نگهبان و سازه اصلی تمامی تغییر شکل ها کنترل و پایش میگردید .میزان تغییر شکل های ایجاد شده در سازه های پیرامونی کاملا منطبق بر تحلیل های کامپیوتری سازه ها بود.

استفاده از روش مهار متقابل با توجه به شرایط استفاده برتری های نسبی زیادی به روش مهار خرپایی دارد..

یکی از این مزایا سرعت نصب و بچیدن و عدم تداخل با امور اجرایی سازه اصلی پروزه می باشد.ضمنا امکان استفاده  مجدد بیشتری از آهن آلات استفاده شده در این سیستم به کارفرما داده میشود.

۱۳۹۹/۲/۷
پروژه ها