در حال بارگذاری
پروژه تجاری مسکونی سهروردی تهران
دسته بندی : پروژه ها

پروژه تجاری مسکونی سهروردی تهران

پروژه تجاری مسکونی سهروردی تهران

مساحت کل 3000 مترمربع

تعداد طبقات : 9 طبقه سازه ای

خدمات شرکت ساختمانی تکین دژ شامل : طراحی سازه-تامین مصالح پیش تنیدگی - ساخت اسکلت بتنی - اجرای پیش تنیدگی سقف ها

دهانه آزاد 12 متر

ضخامت سقف 25 س.م

مدت زمان اجرا کل سازه : 7 ماه

۱۳۹۹/۱/۹
پروژه ها