در حال بارگذاری
طراحی سازه -سقف یوبوت - فونداسیون پروژه سهروردی تهران
دسته بندی : پروژه ها

طراحی سازه -سقف یوبوت - فونداسیون پروژه سهروردی تهران

پروژه سهروردی تهران

مساحت 6500 متر مربع

سازه: بتنی با سقف یوبوت

سیستم لرزه ای سازه :قاب ساختمانی ساده به همراه دیوار برشی با شکل پذیری متوسط

سال طراحی 95

 

۱۳۹۸/۲/۱۱
پروژه ها