در حال بارگذاری
طراحی پروژه مسکونی پاسداران تهران-شرکت فن آوری نوین تکین دژ
دسته بندی : پروژه ها

طراحی پروژه مسکونی پاسداران تهران-شرکت فن آوری نوین تکین دژ

طراحی پروژه مسکونی خیابان پاسداران تهران

مساحت پروژه 5000 مترمربع

تعداد طبقات : 8 طبقه

بزرگنرین دهانه 12 متر

سیستم مقاوم لرزه ای: سیستم دوگانه دیواربرشی متوسط به همراه قاب خمشی

متوسط(قاب ها به صورت تیر پیرامونی درنظر گرفته شد)

سیستم سقف سازه ای : دال بتنی مجوف( وافل)

 

۱۳۹۹/۱/۲۳
پروژه ها