در حال بارگذاری
پروژه لوکس مسکونی لاریم نوشهر
دسته بندی : پروژه ها

پروژه لوکس مسکونی لاریم نوشهر

طراحی سازه پروژه مسکونی لاریم نوشهر

مساحت 2000 متر مربع

کارفرما : خانم دارایی

طراح معمار: مهندس مصطفی قلی پور

سال طراحی 1395

سیستم سازه ای : دیواربرشی به همراه قاب خمشی متوسط

۱۳۹۷/۸/۱۴
پروژه ها