در حال بارگذاری
طراحی سازه بتنی پارکینگ طبقاتی و مجتمع تجاری امام دزفول
دسته بندی : پروژه ها

طراحی سازه بتنی پارکینگ طبقاتی و مجتمع تجاری امام دزفول

طراحی سازه بتنی پارکینگ طبقاتی و مجتمع تجاری امام دزفول
 
- این پروژه واقع در شهرستان دزفول می باشد.
 
- مساحت زمین پروژه ۲۴۶۲ مترمربع و مساحت کل زیر بنا ۲۲۱۵۸ مترمربع می باشد.
 
- کاربری کل ۷ طبقه پارکینگ طبقاتی و ۳ طبقه تجاری است.
 
طراحی این پروژه با همکاری مهندسین مشاور طراحان کوشک آریا در سال 91 -92 انجام
 
گردید.
 
از ویژگی های منحصر بفرد این مجموعه معماری بی نطیر  می باشد.دهانه های سازه ای 
 
این پروژه با استفاده از تکنیک پس تنیدگی سقف ها وسیع در نظر گرفته شد به نحوی که
 
باعث حذف بیش از نیمی از ستونها نسبت به معماری اولیه این پروژه گردید.
 
 
 
۱۳۹۷/۸/۸
پروژه ها