در حال بارگذاری
طراحی سازه پروژه اندرزگو
دسته بندی : پروژه ها

طراحی سازه پروژه اندرزگو

طراحی و اجرای سازه و فونداسیون پروژه لوکس خیابان اندرزگو تهران

مساحت 5000 مترمربع

کارفرما : بخش خصوصی

سال طراحی : سال93

 

۱۳۹۸/۴/۲۶
پروژه ها