در حال بارگذاری
پروژه مسکونی بتنی با سقف پیش تنیده پاسداران
دسته بندی : پروژه ها

پروژه مسکونی بتنی با سقف پیش تنیده پاسداران

استفاده از تکنیک پیش تنیدگی در سقف سازه بتنی پروژه مسکونی خیابان پاسداران تهران

مساحت 3000 متر مربع

بزرگترین دهانه 12 متر

سیتم مقاوم لرزه ای قاب خمشی به همراه دیوار برشی

۱۳۹۹/۱/۸
پروژه ها