در حال بارگذاری
پروژه پل کابلی پرند
دسته بندی : پروژه ها

پروژه پل کابلی پرند

طراحی کابل - تامین مصالح کششی - اجرای کابل و کشش  کابل های پروژه پل کابلی شیخ بهایی پرند

پل کابلی شیخ بهایی بوستان مشاهیر شهر پرند

دهانه آزاد پل 60 متر

ارتفاع آزاد پل گاباری پل : 7 متر

مشاور : ایران استن

کارفرما : شرکت عمران پرند

۱۳۹۹/۲/۱۳
پروژه ها