در حال بارگذاری
مقاومسازی پروژه نیاوران
دسته بندی :

مقاومسازی پروژه نیاوران

ارایه طرح لرزه ای و مقاوم سازی لرزه ای پروژه نیاوران

کارفرما: آقای علمداری

آرشیتکت: مهندس صلواتی

تعداد طبقات :2

سیستم سازه ای : دیوار باربر

۱۳۹۹/۷/۱۱