در حال بارگذاری
پروژه گلستان2
دسته بندی : پروژه ها

پروژه گلستان2

طراحی سازه و سقف پیش تنیده و اجرای سازه بتنی و سقف پیش تنیده پروژه گلستان2

مساحت کل 2000 مترمربع

تعداد طبقات 7

ضخامت سقف :24 سانتیمتر

سقف پیش تنیده بدون تیر

۱۳۹۹/۷/۱۱
پروژه ها