در حال بارگذاری
پروژه گلستان12
دسته بندی : پروژه ها

پروژه گلستان12

کنترل طراحی سازه - طراحی سقف - اجرای سقف پیش تنیده و اجرای اسکلت بتنی سازه گلستان 12

نعداد طبقات 10

مساحت کل 10 هزار مترمربع

ضخامت سقف ها 25 و 28 سانتیمتر

 

۱۳۹۹/۷/۱۱
پروژه ها