در حال بارگذاری
پروژه آتیه دزفول
دسته بندی : پروژه ها

پروژه آتیه دزفول

طراحی سازه بتنی و سقف پیش تنیده پروژه آتیه 06 دزفول

تعداد طبقات 9

مساحت کل 2500 مترمربع

محل پروژه : دزفول

ضخامت سقف 24 سانتیمتر

۱۳۹۹/۷/۱۱
پروژه ها