در حال بارگذاری
طراحی و اجرای مقاومسازی بخش هایی از بیمارستان بقیه الله
دسته بندی : پروژه ها

طراحی و اجرای مقاومسازی بخش هایی از بیمارستان بقیه الله

تهیه گزارش توجیهی و فاز یک -ارایه نقشه و روش اجرای مقاوم سازی - اجرای مقاومسازی بخش هایی از بیمارستان بقیه الله شهر تهران

بخش هایی از بیمارستان بزرگ بقیه الله در حدود 40 سال پیش احداث گردیده است و با توجه به تغییر کاربری های مداوم بخش های آن و اضافه بار های اعمالی به سقف ها و کف ها و فرسایش قسمت هایی از سازه و با توجه به ضریب اهمیت بسیار زیاد این سازه از نظر عملکرد در هنگام زلزله نیاز به مقاو مسازی ، اصلاح ، و تقویت بخش هایی از سازه در آن نیاز بسیار ضروری ای به نظر میرسید.

نکته بسیار مهم این که در بخش هایی از این سازه ( در زیر محل ورودی به بیمارستان) بخش بایگانی این بیمارستان مستقر گردیده است که قبلا دارای کاربری آب انبار این بیمارستان بوده است.روش ساخت این آب انبار به صورت تاپ داون TOP-DOWN  ساخته شده است.

به نظر میرسد با توجه به زمان طولانی ای که از زمان ساخت این سازه می گذرد می توان آن را به عنوان اولین سازه های ساخته شده به روش تاپ داون برشمرد.

۱۳۹۹/۲/۷
پروژه ها