در حال بارگذاری
اجرای اسکلت بتنی پروژه اشرفی
دسته بندی : پروژه ها

اجرای اسکلت بتنی پروژه اشرفی

 اجرای سازه بتنی پروژه اشرفی

تعداد طبقات 16 طبقه

مساحت کل 20 هزارمترمربع

آرشیتکت: مهندس محمدرضا نیکبخت

طراح سازه و اجرای سقف پیش تنیده : استرونگ هلد ایران

 

۱۳۹۹/۷/۱۱
پروژه ها