در حال بارگذاری
کنترل طراحی- بهینه سازی و مقاوم سازی پروژه دانشکده سمنان
دسته بندی : پروژه ها

کنترل طراحی- بهینه سازی و مقاوم سازی پروژه دانشکده سمنان

کنترل طراحی و بهینه سازی و مقاوم سازی سازه پروژه دانشکده های دانشگاه سمنان

 

سازه فلزی هر دو جهت مهاربند 

طراحی بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش 3

 

۱۳۹۸/۴/۲۵
پروژه ها