در حال بارگذاری
نظارت بر اجرای سازه و سقف پیش تنیده
دسته بندی : پروژه ها

نظارت بر اجرای سازه و سقف پیش تنیده

نظارت عالیه  اجرای سازه و سقف پیش تنیده پروژه منطقه 5 تهران

مساحت 40000 متر مربع

سقف پیش تنیده از نوع چسبیده با ضخامت 30 س.م

 

۱۳۹۹/۱/۸
پروژه ها