در حال بارگذاری
اجرای سازه بتنی پروژه نکسا31-سپیدار
دسته بندی : پروژه ها

اجرای سازه بتنی پروژه نکسا31-سپیدار

اجرای سازه بتنی با معماری خاص و سازه بسیار پیچیده و دشوار پروژه نکسا31- سپیدار

کارفرما : گروه نکسا - آقای مهندس داوود دوست محمدی

آرشیکت : دفتر طراحی و معماری دفتر دیگر - آقای دکتر علیرضا تغابنی

مدیر پروژه : آقای مهندس محمد اسدی - آقای مهندی علی فلاح

سرپرست کارگاه: آقای مهندس صالحی

سرپرست اجرا: آقای مهندس حقیقت

سرپرست دفتر فنی : آقای مهندی عمار علیخواه

اجرای سازه بتنی : شرکت طرح مدیریت ساخت تکین دژ

 

۱۴۰۰/۱۰/۳
پروژه ها