در حال بارگذاری
مجتمع مسکونی زرین پارک الهیه
دسته بندی : پروژه ها

مجتمع مسکونی زرین پارک الهیه

پروزه مسکونی لوکس زرین پارک الهیه

کارفرما : مهندس زرین

مدیر پیمان : مهندس باغدار نیا

سرپرست اجرا: مهندس فخرالدین

گروه معماری: تیم گروپ-مهندس داوود صلواتی

طراح سازه بتنی و سقف پیش تنیده : مهندس مجتبی هاشمی از شرکت طرح مدیریت ساخت تکین دژ

سیستم باربر لرزه ای پروژه : سازه بتنی با قاب خمشی متوسط و دیواربرشی با شکل پذیری متوسط و سقف پیش تنیده به ضخامت 25 سانتیمتر 

۱۴۰۰/۱۲/۲۶
پروژه ها