در حال بارگذاری

پروژه ها

پروژه مسکونی ویستا شرکت ایمن سازه...
سقف پیش تنیده سازه بتنی پروژه الهیه...
سازه بتنی با سقف پیش تنیده نیکا فرمانیه...
پروژه بتن اکسپوز و سبک مدرن پالیز جنت آباد...
ویلای فوق لوکس با طراحی مدرن و سقف پیش تنیده...
برج ایرانسل-پیش تنیده-تکین دژ-طراحی سازه-سقف پیش تنیده-نکین دژ ساخت-اجرای سازه بتنی...
ساخت سازه بتنی-اجرای سازه-سازه بتنی-نکسا-تکین دژ-پیش تنیده-تغابنی-دوست محمدی-هاشمی-پیمانکا...
طراحی سازه و اجرای سازه بتنی پروژه اشرفی اصفهانی...
طراحی و اجرای طرح مقاومسازی لرزه ای و ثقلی پروژه نیاوران...
طراحی سازه و سقف پیش تنیده و اجرای سازه بتنی و سقف پیش تنیده پروژه گلستان2...
طراحی سازه و سقف پیش تنیده پروژه دزفول...
طراحی سقف و سازه بتنی پروژه پیش تنیده گلستان12...
1 2 3